Sözlükte "mason locası" ne demek?

1. Çeşitli aşamadaki masonlardan oluşan gruplardan her biri.

Mason locası kelimesinin ingilizcesi

lodge